Holine

0972 474 548

Supreme Tech TED Talk with Better Fluent

Khi các IT gurus nói về các chủ đề non-IT sẽ như thế nào ạ? Truyền thuyết về sự khô khan của các anh chị trong ngành IT đã được dập tắt trong buổi Supreme Tech TED Talk.😊 Những chia sẻ về các chủ đề quen thuộc hàng ngày trong công việc và cuộc sống […]