Holine

0972 474 548

DỊCH VỤ

TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

Cung cấp các khoá đào tạo Tiếng Anh tại công ty, tập trung giúp nhân viên nâng cao kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc. Chương trình đào tạo bao gồm các lĩnh vực như thuyết trình, họp, đàm phán… Mục tiêu nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Anh của nhân viên trong công việc hằng ngày.

DẠY KÈM 1:1

Tutoring hay còn gọi là dạy kèm đề cập đến việc giảng dạy một đối một hoặc nhóm nhỏ bởi một giáo viên kinh nghiệm. Đây là một phương pháp học tập cá nhân hoá tập trung vào những nhu cầu và mục tiêu cụ thể của cá nhân hoặc nhóm học viên.

TƯ VẤN CÁ NHÂN HÓA

Cung cấp đào tạo và hướng dẫn cá nhân hoá cho những người đảm nhận vai trò lãnh đạo hoặc quản lý trong một công ty. Lộ trình được tuỳ chỉnh dựa trên những nhu cầu và mục tiêu cụ thể của người được hướng dẫn.

THIẾT KẾ GIÁO TRÌNH VÀ ĐÀO TẠO

Hỗ trợ tạo ra tài liệu đào tạo cá nhân hoá cho nhu cầu cụ thể của một công ty, sau đó đào tạo các người huấn luyện của công ty để truyền đạt đào tạo một cách hiệu quả. Các tài liệu đào tạo được thiết kế để phù hợp với mục tiêu, mục đích và yêu cầu cụ thể của ngành công ty.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN NGAY

Đội ngũ cố vấn học tập sẵn sàng hỗ trợ bạn, hãy để lại thông tin nhé!