Holine

0972 474 548

ĐIỀU LÀM CHÚNG TÔI KHÁC BIỆT

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO
Thời gian

Sau giờ làm việc do đó, giúp người học tập trung vào bài học, tinh gọn trong 3 tháng và hiệu quả

Học thông qua ứng dụng

Định hướng theo bối cảnh và đa dạng phổ ngành nghề, tập trung vào kỹ năng mềm: thương lượng, bán thêm, xây dựng quan hệ, động viên, trình bày/ Tiếp thị, giải quyết xung đột, quản lý thời gian

Phương pháp đào tạo

– Đào tạo kết hợp cố vấn: kích thích mục tiêu học tập của người học và gắn kết với Tiếng Anh.

– Học viên làm chủ lớp học: tự tổ chức các buổi học với sự hỗ trợ của giảng viên, dự án nhỏ, phiên tranh luận, thảo luận nhóm, trình bày cá nhân.

– Lấy người học làm trung tâm: truyền cảm hứng cho người học phân tích, suy nghĩ, tư duy bằng Tiếng Anh

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Đầu vào

Tùy chỉnh theo nhu cầu, chiến lược cụ thể, kiểm tra xếp lớp theo năng lực

Quá trình

Qua dự án nhỏ và tổ chức phiên làm việc nhóm, học tập tích cực, chủ động ghi nhớ, kiểm tra, giám sát tần suất tham gia và tỉ lệ hoàn thành bài tập, ôn tập hàng tháng, hỗ trợ có sẵn

Đầu ra

Thẩm định cuối khoá qua qua dự án nhỏ, kiểm tra giấy, thu thập ý kiến đánh giá từ học viên

Sau khoá học

Cố vấn dài hạn và hỗ trợ sau khóa học từ các giảng viên

SOFT SKILLS

 • Upselling
 • Negotiation
 • Networking
 • Public speaking
 • Building rapport
 • Decision-making
 • Motivating others
 • Time management
 • Stress management
 • Pitching/Presentation
 • Resolving workplace conflicts
 • Overcoming fear and conquering confidence