Holine

0972 474 548

Supreme Tech TED Talk with Better Fluent

Khi các IT gurus nói về các chủ đề non-IT sẽ như thế nào ạ?

Truyền thuyết về sự khô khan của các anh chị trong ngành IT đã được dập tắt trong buổi Supreme Tech TED Talk.😊

Những chia sẻ về các chủ đề quen thuộc hàng ngày trong công việc và cuộc sống được các anh chị học viên chia sẻ đầy nhiệt huyết, chân thành thông qua Mini-project vừa qua. Được xây dựng trên nền tảng về con người vững chắc nên có lẽ vì thế các anh chị lead nhà Supreme Tech biết cách hoà hợp và thấu hiểu team mình hơn.

Cảm ơn những chia sẻ sâu sắc và thiết thực của các anh chị. So proud of you guys.🥰🥰

Bài viết liên quan